موضوع: چاره اندیشی برای جذب دانشجویان مراکز تربیت معلم

           با سلام و احترام:

            جناب آقای عباسپور، اقدامات شما برای بهسازی آموزش و پرورش مورد قدردانی است.  من نیک می دانم  شما با مسایل آموزش و پرورش ایران آشنا هستید و برای اصلاح و بهسازی آن تلاش می کنید.  هدف از نوشتن این نامه دلسوزی برای دانشجویان و یا بر گرفتن توشه ای برای مدرسان و معلمان نیست. آنچه مرا وا داشت تا با شما مسایلی را در میان بگدارم، فرصت پیش آمده و مغتنم برای بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش است که دغدغه فرو مانده یک معلم از سال ها پیش است. 

         نگارنده سطور بیشتر سابقه مفید خود در آموزش و پرورش را در  مراکز تربیت معلم و در خدمت آموزش معلمان بوده . علاوه بر آن از طرف وزارت آموزش و پرورش و وزارت امورخارجه در آموزش مدرسان برخی از کشورها مشارکت داشته و در پرونده خود، نمونه کشوری و استانی را نیز به ثبت رسانده است. همچنین گام های کوتاه و اندک با تحقیق و تالیف در راستای توسعه شغل معلمی برداشته است و فارغ التحصیل دانشگاه تهران است. علی رغم داشتن فرصت های مناسب برای  تصدی سایر مشاغل تمام خدمت خود را در آموزش و پرورش سپری کرده است. بنابراین، تا حدودی با مسایل آموزش و پرورش خاصه جذب، آموزش و کارگماری معلمان آشنا است. این معلم سقف رشد کمی و فیزیکی خود را طاق شده می داند و دل به رشد بچه ها بسته  و اگر بشود ، اندک دانش و مهارت بدست آورده  را در اختیار آن ها قرار می دهد. انشاء الله

     همان طوری که می دانید، در همه نظام های آموزشی، با توجه به اهمیت تربیت نسل های فردا، و توسعه همه جانبه کشور  صلاحیت و قابلیت معلمان نه تنها از طرف مسئولین نظام آموزشی بلکه از سوی اقتصادانان و برنامه ریزان کلان کشوری مورد توجه و عنایت قرار می گیرد. در ریشه یابی ناهنجاری های با بسامدی بالا از یک طرف و نوآوری ها و خلاقیت ها از سوی دیگر، اغلب صاحب نظران فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، صنعتی و حتی سیاسی،  آموزش و پرورش  را نشانه می گیرند و با توجه به تولید انبوه دانش و تغییرات فزاینده در زمینه های مختلف  و  نیاز به مهارت های جدید برای کار و زندگی، اصلاحات در آن را مورد توجه قرار می دهند.

                    یکی از عناصر اصلی  هر نظام آموزشی معلمان هستد.  به معنی اعم کلمه به عنوان رسانه اصلی، فقدان او  در فرایند یاددهی – یادگیری به معنی واقعی فقدان آموزش و پرورش قلمداد می شود. اما تحقق اهداف تربیتی و آموزشی  و اصلاحات در آموزش و پرورش بدون معلمان با قابلیت و صلاحیت زیاد امکان پذیر نیست. همان طور که می دانید، تحقیقات زیادی در باره اثربخشی فعالیت های معلمان صورت گرفته است، یکی از مهمترین یافته ها ی مشترک همه تحقیقات در این باره  علاقه به شغل معلمی  و هدف مندی معلمان در مدیریت کلاس درس بوده که در تحقق اهداف آموزشی و پرورشی (اثربخشی فعالیت های معلمان)  نقش بسزایی داشته است.

جناب آقای عباسپور:

             اولین مرکز تربیت معلم در ایران حدود صد سال پیش (۱۲۹۰)تاسیس شده. از آن زمان تا کنون تغییرات در برنامه درسی مدارس منجر به تغییر در روش های گزینش، تربیت و کارگماری معلمان را نیز در بر داشته است. اما هرگز مراکز تربیت معلم به سطح مورد انتظار ارتقاء نیافته تا بتواند با تحقیقات علمی در فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی و پرورشی ایفای نقش کند. درست مثل سایر مراکز آموزش عالی کشور، فاصله یادگیری موضوعات ترجمه شده و دنیا واقعی کار در این جا هم تا حدودی خودنمایی کرده است. مراکز تربیت معلم وابسته به مدیریت آموزش و پرورش که دغدغه اصلی آن ها تا کنون تامین تعداد معلم مورد نیاز برای تحت پوشش قرار دادن افراد واجدالتعلیم بدون در نظر گرفتن کیفیت آموخته ها و توانایی آن ها در مدیریت کلاس، در سراسر کشور بوده، نمی تواند انتظارات مسئولین را برآورده کند. علاوه بر آن تا چند سال پیش پذیرفته شدگان مراکز تربیت معلم اغلب کسانی بوده اند که در جای دیگری پدیرفته نمی شدند و با علاقه و انگیزه ناکافی وارد مراکز تربیت معلم و آموزش و پرورش می شدند. در این باره چه کسانی کوتاهی کرده اند؟ دبیران شاغل در مراکز تربیت معلم(مدرسان) یا برنامه ریزان و مدیران ؟!

               امروزه دانشجویان مراکز تربیت معلم، شغل معلمی را بر اساس علاقه  انتخاب کرده اند. وجود افراد با صلاحیت بالا برای جذب در مراکز تربیت معلم، فرصت مغتنمی برای ترمیم  کاستی های منابع انسانی  آموزش و پرورش محسوب می شود.  یک مطالعه اجمالی توسط نگارنده نشان می دهد که کلیه پذیرفته شدگان دوره کاردانی و کارشناسی روزانه و شبانه مراکز تربیت معلم در سال تحصیلی 89-88  می توانسته اند در سایر دانشگا های دولتی در دوره کارشناسی  پذیرفته شوند. با مورد نظر قرار دادن آخرین رتبه پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی و مقایسه آن با افراد پذیرفته شده در دوره کاردانی تربیت معلم هدف مند بودن انتخاب تربیت معلم توسط  آن ها آشکار می شود. برخی از اطلاعات مربوط به دانشجویان ورودی 89-88  تربیت معلم در جدول زیر جهت اطلاع آورده شده است.

      

 

       *  رتبه های کنکور پذیرفته شده در تربیت معلم :

1- دختران 54 درصد زیر 2000و مابقی 46  درصد بین ۲۰۰۰ تا  10000

2- پسران 75درصد زیر 2500و و مابقی  25درصد بین ۲۵۰۰ تا  12000

* اولویت انتخاب تربیت معلم در فرم انتخاب رشته:

1- دختران 95 درصد اولویت اول تا سوم

2- پسران  91 درصد اولویت اول تا هشتم

* - شغل پدر دانشجویان مراکز تربیت معلم:

۱- دختران- 38 درصد فرهنگی، 29 درصد آزاد، 20 درصد کارگر، 8 درصد کارمند و 5 درصد کشاورز

 ۲- پسران – 8 درصد فرهنگی، 28درصد  شغل آزاد، 22درصد کارگر، 4 درصد کارمند و 14 درصد کشاورز

*  شغل مادر دانشجویان مراکز تربیت معلم:

1- دختران  75درصد مادران خانه دار و 20 در صد فرهنگی و 5درصد کارمند

2- پسران   97 درصد مادران خانه دار و 2  درصد فرهنگی و 1 درصد کارمند

* - علاقه به شغل معلمی:

         1-  دختران 98 درصد خیلی زیاد

         2-  پسران 96 درصد خیلی زیاد

*     میزان نگرانی دانشجوان برای جذب نشدن در آموزش و پرورش:

         1 - دختران-  90 درصد خیلی زیاد نگرانند.

        2- پسران-   95 درصد  خیلی زیاد نگرانند..

             با توجه به اطلاعات جدول بالا، اکثر دانشجویانی که مراکز تربیت معلم را انتخاب کرده اند، علاوه بر برخورداری از صلاحیت بالا برای معلمی، که از دو آزمون کتبی و مصاحبه عبور کرده اند، به لحاظ  موقعیت فرهنگی و اجتماعی خانوادگی نیز قابل تامل و توجه هستند. اکثر آن ها به خانواده های مذهبی و سنتی در شهرهای کوچک و روستاها تعلق دارند.

            در طول تاریخ مراکز تربیت معلم برای اولین بار از دانشجویانی که در آموزش و پرورش و زیر نظر آموزش و پرورش برای معلمی تربیت می شوند، شهریه دریافت می شود، و برای ارتقاء سطح دانش و مهارت معلمان شاغل در دوره کارشناسی ماموریت داده نمی شود. شما به خوبی می دانید که این روش کارآیی تحصیلی و عملکرد شغلی آن ها را کاهش می دهد. آیا سرمایه گداری برای تربیت نسل های آینده، توجه حداقلی  را ضروری نمی نماید؟. از سوی دیگر این دانشجویان با استعداد و علاقمند به شغل معلمی به غیر از دانش، نگرش، روش و منش مورد نیاز برای تربیت فرزندان این مرز بوم چیزی دیگری که در بازار کار به کار آید بدست نمی آورند، آیا روا است وضعیت جذبشان در آموزش و پرورش نا معلوم بماند؟

         نا مشخص  بودن وضعیت استخدامی آن ها، به شدت در روحیه آن ها تاثیر گذاشته است. بگونه ای که  دارندگان رتبه های زیر ۵۰۰ دچار افسردگی شده و قصد خروج از تربیت معلم را دارند. نگرانی بیش از 95 درصد این دانشجویان در باره نا معلوم بودن وضعیت جذب شان، می تواند موجبات افت تحصیلی آنان را فراهم کند. اینان به آرامش و اطمینان نیاز دارند تا قابلیت های لازم را برای ورود به عرصه آموختن و تربیت کردن کسب کنند.

            علاوه بر آن محور فعالیت های مراکز تربیت معلم  تحقق صلاحیت های شناختی از طریق آموزش و صلاحیت های عاطفی مانند نظام ارزشی و اعتقادی معلمان آینده از طریق مجموعه فعالیت های آموزشی و فوق برنامه و گزینش و... و صلاحیت های عملکردی از طریق کارورزی و فعالیت های درون کلاسی و صلاحیت های تاثیر گذاری بر دانش آموزان برای تربیت است. در واقع همه فعالیت های مراکز تربیت معلم در راستای تربیت معلمان با قابلیت و صلاحیت  برای حرفه معلمی است. کدام دانشگاه  این مهم را رسالت خود می داند و برای آن سرمایه گذاری می کند؟

         امروزه به واسطه ورود دانشجویان با کفایت از نظر هوش و استعداد و افزایش تحصیل کردگان  در دوره های تحصیلات تکمیلی در کشور، فرصت بهسازی مراکز تربیت معلم فراهم شده است.  با توجه به آشنایی شما با مسایل آموزش و پرورش انتظار می رود، ضمن چاره اندیشی برای جذب دانشجویان جدید و کارگماری آن ها، بهسازی فرایند تربیت معلم در کشور را نیز مورد عنایت و توجه قرار دهید.  
      با توجه به اظهارات مسئولین براساس مصوبه مجلس محترم از استخدام و پرداخت حقوق به دانشجویان تربیت معلم خود داری می شود. اما این قانون برای دانشجویان دانشکده افسری نیروی انتظامی، دانشجویان دانشگاه شهید ستاری، دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده علوم قضایی و دانشکده صدا و سیما و... اجرا نمی شود. دانشجویان مراکز تربیت معلم  و معلمان دلسوز انتظار دارند،  با کمک جنابعالی، وزیر محترم آموزش و پرورش آنان را مورد لطف و عنایت خود قرار داده و برای خروج از این وضعیت چاره اندیشی نماید.

     مدرسان مراکز تربیت معلم، شناختی که از جنابعالی دارند، انتظار دارند خبرهای امیدوار کننده ای را تا آغاز سال تحصیلی 90-89  برای فعالیت های همراه با اشتیاق در کلاس های درس تربیت معلم دریافت کنند، و اثربخشی فعالیت ها را در رفتار دانشجویان امیدوار و شاداب نظاره گر باشند.

                                                                                  با دعای خیر

                                                    مدرس مرکز تربیت معلم شهید رجایی قزوین

                                                                                    منوچهرکلهر

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط "یک معلم" در دوشنبه ۲۱ تیر۱۳۸۹ و ساعت 2 |